باران قشنگم
باران قشنگم
می نویسم برایش به یادگار�

      

 

باران برای کسی تکراری نمی شود

هروقت بیاید دوست داشتنی است

بی منت ، بی غرور وبی آلایش بر همه می بارد

و تو همان بارانیموضوع :

نوشته شده در تاريخ 13:12 | يکشنبه 7 آبان 1391 توسط نرگس درخشانی

چشمام و می بندم تا آغوشت و احساس کنم . 

چشمامو باز می کنم تا شاید کنارم خوابیده باشی . 

نیمه های شب از خواب می پرم ، و اون موقع مطمئنم که حتما پتویی از روی تو پس رفته است . 

دلم همیشه نگران نداشته های توست . همیشه همیشه همیشه 

دلم برای دلت و دستات و چشمهای قشنگت تنگ میشه 

میخواهمت هنوز دخترم حتی اگر کنارم نباشی 

 موضوع :

نوشته شده در تاريخ 15:25 | يکشنبه 25 بهمن 1394 توسط نرگس درخشانی

هشت سالگست زمانی میگذره که من کنارت نیستم و تو برای آینده ای نامعلوم بزرگ می شوی

عاقبتت بخیر عزیز دلم

الهی برای همیشه آرزوهایت پشت کیک تولد برآوده شود، امیدوارم ساز زندگی جبران همه کودکی ات باشد.

شش ماه گذشته و تو همچنان به لطف خدا میمانی و برایم از صبر میگویی 

برایم دعا کرده بودی ... برای خوشبختی ات دعا میکنم ... الهی همیشه لبخند لبت ، پر از شادی باشه عزیزمموضوع :

نوشته شده در تاريخ 23:24 | سه شنبه 8 دی 1394 توسط نرگس درخشانی

برای دخترم باران طلب میکنم . برای او که همیشه مراهم بوده است و مجبور شد زودتر از آنچه باید ، بزرگ  شود و درک کند.

زمانی که کودکانی از جنس و خون او در حال دویدن روی پرچین های کوچه اند،؛ او باید برای ماندن نزد کسی دل دل کند . مرا ببخش باران . و همه کسانی که در سرنوشت بزرگشال شدن زود هنگام تو موثر بودندموضوع :

نوشته شده در تاريخ 17:29 | شنبه 20 تير 1394 توسط نرگس درخشانی

بیشتر از آنچه فکر کنی ترسیده ام ... هم برای تو و هم برای خودم

برای تمام روزهایی که حتی ترسیدم رایت از غصه هایم بگویم و از تردیدهایم

دلم میخواست بمانم در هوایت و بمانی در هوای این خانه بی روح

وقتی نیستی من نیز می روم و اگر هم مجبور به ماندن باشم ، در اتاقت را میبندم مبادا یاندیشم و آزرده شوم اط نبودنت.

 موضوع :

نوشته شده در تاريخ 0:40 | يکشنبه 24 خرداد 1394 توسط نرگس درخشانی

قصه ها برای تو .... غصه ها برای من 

بستنی برای تو ..... بسته شدن ها برای من 

شادی برای تو......... سادگی برای من 

همه چیز برای تو ..... هیچ چیز برای من 

بودنت برای من ..... ماندنم برای تو 

بی تو هیچم مادر موضوع :

نوشته شده در تاريخ 0:51 | شنبه 20 دی 1393 توسط نرگس درخشانی

سلام به روی ماهت مادر

سلام  به همه روزهای پر از تلخی که میگذرد ......

باور کن که خدایی هست و خواهد بود........

دلم به دلت بنده رفیق ، دلم به بند بند دلت دلتنگه مادر

خواهد رسید روزهایی که بوسه هایم فقط برای توست

دوستت دارم هر روز و احساسم پر از باران استموضوع :

نوشته شده در تاريخ 14:41 | سه شنبه 4 شهريور 1393 توسط نرگس درخشانی

سلام به روی ماهت مادر

سلام به تو که این روزها خیلی تنهایی مثل من

مینویسم چون نمیدونم وقتی بزرگ بشی میفهمی من برای سلامت روحت خواستم پیشم نباشی یا نه؟

خواستم قلبم از نبودنت تیر بکشد ولی تو آرام باشی . میخواهمت مادر .... برای همیشه دخترم

کاش توان نوشتن همه چیز را داشتم

دو هفته از رفتنت میگذرد و من مانده ام و اتاقی پر از اسباب بازی که کسی نیست با آنها بازی کند .

میخواهمت همیشه .....موضوع :

نوشته شده در تاريخ 14:39 | يکشنبه 8 تير 1393 توسط نرگس درخشانی

چهارشنبه ها بی شک آخرین روز خداست

و امان از روزی که هر روز چهارشنبه باشد......

محکم می ایستم ... به تو میگیویم برو.... و می روی و در را به روی تمام  احساسات ناکاممم می بندی

و من پشت تمام درهای بسته زندگیم های های میگریم و در سوگ چهارشنبه ها به عزا می نشینم

امان از وقتی که هر روزش چهارشنبه باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع :

نوشته شده در تاريخ 10:45 | چهارشنبه 29 خرداد 1392 توسط نرگس درخشانی

چه زود بزرگ شدی دخترم

شش سالگیت تو را بیش از حد مستقل کرد

امسال اولین سال است که تحویل سال را هم با من نیستی مادر

دوست داشتنی ، برای این تنهایی زود هنگام مرا ببخش که بی تو میمیرم

مرگ تدریجی مادرت را لمس میکنی ؟

به این دلخوشم که آرامی و به تو خوش خواهد گذشت حتی بی من

بارانم ..... سال جدید را برایت سالی پر از آرامش و خوشبختی میخواهم حتی بی من

ماه من ....... سبدی پر از سلامتی ،‌ سایه خدا،‌سرسبزی ،‌سخاوت ،‌سرشت نیکو،‌ سرور و سیب خنده روی لبانت آرزو می کنم .

دوستت دارم

به اندازه همان سنجاقکی که روی موهایت می نشیند مهربان باشموضوع :

نوشته شده در تاريخ 13:57 | شنبه 26 اسفند 1391 توسط نرگس درخشانی

تنهایی درد عجییبی است مادر که هم اکنون در همین ساعات کوتاه پنج سالگی ،‌ تو را در خود فرو برده

 است . خوب می دانم اکنون آرزوی شبی تحویل سالت را 

ولی باور کن این روزها بیشتر از همیشه به تو می اندیشم

به تمام لحظه های سال نو بی تو و بی حضور تو

در یادم ... در تمام لحظه هایم و در تمام سین های هفت سین تو رامی بویم

امسال باران هم سین هفت سینم خواهد بود

 موضوع :

نوشته شده در تاريخ 15:24 | شنبه 19 اسفند 1391 توسط نرگس درخشانی
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد
درباره وبلاگ

آرشيو مطالب

صفحات وبلاگ

آخرين مطالب

موضوعات

پيوند ها

آمار وبلاگ
كد تقويم


فال حافظ


فال حافظ

كد موسيقي براي وبلاگ